Užitečné odkazy

 Katastr nemovitostí:

Vyhledání dle čísla popisného: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberBudovu.aspx?typ=Stavba

Vyhledání dle čísla parcely: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx

Vyhledání jednotky v domě: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberBudovu.aspx?typ=Jednotka

 Obchodní rejstřík

Výběr subjektu (název, IČO, apod.): https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma

Výběr subjektu dle osoby: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$osoba

 Ostatní

Portál společenství vlastníků jednotek: http://www.portalsvj.cz/

Daňový portál: http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces

Sbírka zákonů: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

PSČ: http://www.psc.cz/